Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/12/2022

Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/12/2022
Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/12/2022

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG: Đậu tương phiên thứ 6 biên độ giao dịch 20’6, đóng cửa tăng tại mức giá 1480’0 cent/giạ, +6’4 (+0.44%)
PTKT:
– Kháng cự ngắn: 1488’0 – 1508’4
– Hỗ trợ ngắn: 1465’4 – 1443’4
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1488’0; Dừng lỗ: 1498’6; Chốt lời: 1470’2 – 1458’6
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1443’2; Dừng lỗ: 1425’8; Chốt lời: 1460 – 1470

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 01/2023


KHÔ ĐẬU TƯƠNG: Khô đậu tương phiên thứ 6 biên độ giao dịch 14.2, đóng cửa tăng tại mức giá 463.0 usd/tấn thiếu, +7.7 (+1.69%).
PTKT:
– Kháng cự ngắn: 468.8 – 480.9
– Hỗ trợ ngắn: 457.0 – 432.4
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 470; Dừng lỗ: 478; Chốt lời: 455 – 445
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 430; Dừng lỗ: 415; Chốt lời: 445 – 450

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 01/2023


DẦU ĐẬU TƯƠNG: Dầu đậu tương phiên thứ 6 biên độ giao dịch 1.8, đóng cửa giảm tại mức giá 63.36 cent/pound, -0.46 (+0.72%).
PTKT:
– Kháng cự ngắn: 64.48 – 67.07
– Hỗ trợ ngắn: 62.36 – 58.60
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 66; Dừng lỗ: 68; Chốt lời: 63 – 61
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 60; Dừng lỗ: 58; Chốt lời: 63 – 65

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 01/2023

KHUYẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH MUA – BÁN ĐÚNG ĐẮN
XIN CẢM ƠN!

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của An Lộc FSC Gia Lai. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An Lộc FSC Gia Lai.

Thông tin liên hệ và chăm sóc khách hàng
Trụ sở chính: Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 50A Lê Thúc Hoạch – P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú – TP. HCM
Điện thoại: (0269) 3 720 888
Fax: (0269) 3 720 888
Email: sales@anlocgroup.vn
Website: www.anlocgroup.vn

AN LỘC GROUP
THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV

Bình luận