Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 16/11/2022

Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 16/11/2022
Phân tích thị trường Đậu tương phiên giao dịch ngày 16/11/2022

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG: Đậu tương   phiên hôm qua biên độ giao dịch 32.2, đóng cửa tăng tại mức giá 1457.2, +16.6 (+1.16%)

PTKT: Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá giảm về mức 1445. Giá chạm quanh vùng hỗ trợ 1445 – 1430.4 tùy lực thị trường có khả năng tăng điều chỉnh trước khi xác định xu hướng tiếp theo
– Kháng cự ngắn: 1485 – 1511.4
– Hỗ trợ ngắn: 1430.4 – 1375.2
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm sau đó Tăng điều chỉnh

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1480; Dừng lỗ: 1515; Chốt lời: 1460 – 1435
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1430; Dừng lỗ: 1400; Chốt lời: 1450 – 1480

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 01/2023


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG:
KHÔ ĐẬU TƯƠNG: Khô đậu tương phiên hôm qua biên độ giao dịch 9.1, đóng cửa tăng tại mức giá 409.9, +3.9 (+0.96%).

PTKT: Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá giảm về mức 404. Giá chạm quanh vùng hỗ trợ 404 – 401.8 tùy lực thị trường có khả năng quay đầu tăng điều chỉnh trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
– Kháng cự ngắn: 412.3 – 430
– Hỗ trợ ngắn: 401.8 – 382
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm sau đó Tăng điều chỉnh

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 412; Dừng lỗ: 420; Chốt lời: 404 – 402
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 398; Dừng lỗ: 385; Chốt lời: 406 – 410

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12/2022


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DẦU ĐẬU TƯƠNG: 
DẦU ĐẬU TƯƠNG: Dầu đậu tương phiên hôm qua biên độ giao dịch 1.77, đóng cửa tăng tại mức giá 76.98, +0.7 (+0.92%).

PTKT: Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giảm về mức 75.70. Giá chạm quanh vùng hỗ trợ 75.70 – 75.28 tùy lực thị trường có khả năng quay đầu tăng điều chỉnh trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
– Kháng cự ngắn : 77.97 – 82.27
– Hỗ trợ ngắn: 75.28 – 69.74
– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm sau đó Tăng điều chỉnh

KHUYẾN NGHỊ:
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 78; Dừng lỗ: 81.5; Chốt lời: 76.5 – 73.5
Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 73; Dừng lỗ: 69.5; Chốt lời: 75.5 – 79

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12/2022

KHUYẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH MUA – BÁN ĐÚNG ĐẮN
XIN CẢM ƠN !

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của An Lộc FSC Gia Lai. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An Lộc FSC Gia Lai.

Thông tin liên hệ và chăm sóc khách hàng
Trụ sở chính: Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 50A Lê Thúc Hoạch – P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú – TP. HCM
Điện thoại: (0269) 3 720 888
Fax: (0269) 3 720 888
Email: sales@anlocgroup.vn
Website: www.anlocgroup.vn

AN LỘC GROUP
THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV

Bình luận