Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 31/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 31/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 31/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/8 cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế khi các sản phẩm đồng loạt giảm riêng sản phẩm Đường của nhóm Nguyên liệu công nghiệp phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1303.2, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1286.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1337; Dừng lỗ: 1345; Chốt lời: 1320 – 1305 – 1290

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1286; Dừng lỗ: 1278; Chốt lời: 1300 – 1315 – 1330

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 347.2, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 351.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 351; Dừng lỗ: 353; Chốt lời: 346 – 341

+ Bán dưới vùng giá: 356; Dừng lỗ: 358; Chốt lời: 350 – 346 – 342

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 340; Dừng lỗ: 337; Chốt lời: 345 – 350

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 59.61, dầu đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy tâm lí đang lự của thị trường.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 58.41 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 61.44; Dừng lỗ: 61.8; Chốt lời: 60 – 59

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 58.55; Dừng lỗ: 58; Chốt lời: 60 – 61

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 723.4, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 721.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 745; Dừng lỗ: 752; Chốt lời: 735 -725

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 721; Dừng lỗ: 715; Chốt lời: 735 -745

NGÔ:

– Đóng cửa tại 542.6, ngô phiên hôm qua sau khi lên test kháng cự 556.2 không thành công đã giảm trở lại, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 532.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+  Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 556; Dừng lỗ: 562; Chốt lời: 545- 535

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 532; Dừng lỗ: 525; Chốt lời: 545 – 555

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 20.22, đường phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 20.30 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.75 – 19.5

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 19.48; Dừng lỗ: 19.25; Chốt lời: 19.8 – 20.0 – 20.2

+ Nếu giá vượt 20.30 thì đợi admin cập nhập trong phiên

Bình luận