Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 27/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 27/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 27/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, thị trường nông sản đã có sự điều chỉnh trái chiều khi Đậu tương, Dầu đậu tương, Ngô và Đường đều giảm, ngược lại Khô đậu tương điểu chỉnh tăng trở lại sau nhiều phiên giảm trước đó.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1326.2, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1310.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1379; Dừng lỗ: 1390; Chốt lời: 1360 – 1340 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1310; Dừng lỗ: 1300; Chốt lời: 1330 – 1350 – 1370 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 355.9, khô đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 351.8 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 365.9; Dừng lỗ: 367; Chốt lời: 361 – 357 – 353

–  Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 351.8; Dừng lỗ: 350; Chốt lời: 355 – 360 – 365

+ Mua trên vùng giá: 347.8; Dừng lỗ: 345; Chốt lời: 355 – 360 – 365

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 60.03, dầu đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 60.00 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

–  Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 60; Dừng lỗ: 60.5; Chốt lời: 59 – 58 – 57

+ Bán dưới vùng giá: 61.33; Dừng lỗ: 61.8; Chốt lời: 60 – 59 – 58 – 57

–  Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 56.51; Dừng lỗ: 56; Chốt lời: 58 – 59 – 60

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 739.2, lúa mỳ phiên hôm qua sau khi về test hỗ trợ 723.4 không thành công đã tăng trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 753 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 753; Dừng lỗ: 760; Chốt lời: 740 -730

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 723; Dừng lỗ: 715; Chốt lời: 730 -740 – 750

NGÔ:

– Đóng cửa tại 550.6, ngô phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 540.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 577; Dừng lỗ: 585; Chốt lời: 565 – 555 – 545 

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 535; Chốt lời: 550 – 560 – 570

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.68, đường phiên hôm qua đã giảm điều chỉnh sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.36 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.7 – 19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.7 – 20.0 – 20.3

Bình luận