Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 26/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 26/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 26/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế khi Đậu tương, Dầu đậu tương, Ngô, Đường đồng loạt tăng, trong khi Khô đậu tương, Lúa mì điều chỉnh giảm

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1332.6, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1322 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1379; Dừng lỗ: 1390; Chốt lời: 1360 – 1345 – 1330

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1322; Dừng lỗ: 1315; Chốt lời: 1340 – 1355 – 1370 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 352.8, khô đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 347.8 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 356; Dừng lỗ: 358; Chốt lời: 351 – 348

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 347; Dừng lỗ: 345; Chốt lời: 352 – 355

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 61.24, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 60 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.96; Dừng lỗ: 64.5; Chốt lời: 63 – 62 – 61 – 60

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 60; Dừng lỗ: 59.5; Chốt lời: 61 – 62 – 63- 64

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 725.6, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 723.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 753; Dừng lỗ: 760; Chốt lời: 740 -730

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 723; Dừng lỗ: 715; Chốt lời: 730 -740 – 750

NGÔ:

– Đóng cửa tại 551.6, ngô phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 540.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 577; Dừng lỗ: 585; Chốt lời: 565 – 555 – 545 

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 535; Chốt lời: 550 – 560 – 570

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.73, đường phiên hôm qua đã tăng nhẹ trở lại, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 20.30 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.7 – 19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.7 – 20.0 – 20.3

Bình luận