Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 25/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 25/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 25/08/2021

Chốt phiên giao dịch ngày 24/8 cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế khi Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương, Ngô đồng loạt tăng riêng Lúa mỳ điều chỉnh giảm, Đường không có thay đổi nhiều.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1331.6, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1314 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1379; Dừng lỗ: 1390; Chốt lời: 1360 – 1340 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1314; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1350 – 1370 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 355.7, khô đậu tương phiên hôm qua sau khi về test hỗ trợ 347.8 không thành công đã tăng mạnh trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 351.8 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 365.9; Dừng lỗ: 368; Chốt lời: 360 – 355

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 351.8; Dừng lỗ: 350; Chốt lời: 355 – 360 – 365

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 60.55, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 59.61 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.96; Dừng lỗ: 64.5; Chốt lời: 63 – 62 – 61 – 60

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 59.61; Dừng lỗ: 59; Chốt lời: 61 – 62 – 63

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 732.2, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 723.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 753; Dừng lỗ: 760; Chốt lời: 740 -730

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 723; Dừng lỗ: 715; Chốt lời: 730 -740 – 750

NGÔ:

– Đóng cửa tại 545.2, ngô phiên hôm qua đã tăng nhẹ trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 547.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 547; Dừng lỗ: 555; Chốt lời: 540 – 530 – 520 

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 513; Dừng lỗ: 505; Chốt lời: 520 – 530 – 540

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.58, đường phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.36 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.7 – 19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.7 – 20.0 – 20.3

Bình luận