Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 24/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 24/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 24/08/2021

Chốt phiên giao dịch ngày 23/8, thị trường nông sản có những diễn biến trái chiều khi Khô đậu tương, Ngô giảm trở lại. Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Gạo tăng trong khi Đường không có sự thay đổi nhiều.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1294, đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1312 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 1312; Dừng lỗ: 1320; Chốt lời: 1290 – 1270 – 1260

+ Bán dưới vùng giá: 1336; Dừng lỗ: 1344; Chốt lời: 1310 – 1285 – 1260

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1253; Dừng lỗ: 1243; Chốt lời: 1270 – 1290 – 1310

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 346.6, khô đậu tương phiên hôm qua sau khi lên test kháng cự 354.2 không thành công đã giảm trở lại, cho thấy vùng giá này đang là kháng cự mạnh.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 342.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 354.2; Dừng lỗ: 356; Chốt lời: 348 – 343

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 342.6; Dừng lỗ: 341; Chốt lời: 347 – 352

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 59.25, dầu đậu tương phiên hôm qua đã tăng trở lại sau những phiên giảm giá trước đó.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 60.14 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 60.14; Dừng lỗ: 60.7; Chốt lời: 58 – 56 – 54

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 53.37; Dừng lỗ: 52.7; Chốt lời: 56 – 58 – 60

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 719.6, lúa mỳ phiên hôm qua sau khi về test hỗ trợ 709 không thành công đã tăng nhẹ trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 709.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 739; Dừng lỗ: 745; Chốt lời: 730 -720 – 710

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 709; Dừng lỗ: 702; Chốt lời: 720 -730 – 740

NGÔ:

– Đóng cửa tại 538, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 525.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 552; Dừng lỗ: 558; Chốt lời: 540 – 530    

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 525; Dừng lỗ: 519; Chốt lời: 540 – 550  

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.390, gạo phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 13.615 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.615; Dừng lỗ: 13.700; Chốt lời: 13.400 – 13.200

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.160; Dừng lỗ: 13.060; Chốt lời: 13.300 – 13.500

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.58, đường phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.36 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.7 – 19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.7 – 20.0 – 20.3

Bình luận