Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9 cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế  khi Đậu tương, Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô và Đường tăng riêng Khô đậu tương không có sự thay đổi.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1282.6, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1271 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1302; Dừng lỗ: 1310; Chốt lời: 1290 – 1280 – 1270

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1271; Dừng lỗ: 1265; Chốt lời: 1280 – 1290 – 1300  

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 339.8, khô đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 344 – 347.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 344 – 347.4; Dừng lỗ: 350; Chốt lời:  340 – 336     

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 336.2; Dừng lỗ: 334; Chốt lời: 340 – 344

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 56.35, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 58.56 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 58.56; Dừng lỗ: 59; Chốt lời: 57 – 56 – 55

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 54.78; Dừng lỗ: 54; Chốt lời: 56 – 57 – 58 

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 705.6, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 715.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 715; Dừng lỗ: 720; Chốt lời: 705 – 695 – 685   

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 682 ; Dừng lỗ: 676; Chốt lời: 690 – 700 – 710   

NGÔ:

– Đóng cửa tại 525.4, ngô phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 515.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 537; Dừng lỗ: 542; Chốt lời: 530 – 525 – 520    

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 515; Dừng lỗ: 510; Chốt lời: 525 – 530 – 535     

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG: Đóng cửa tại 20.07, đường phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 20.34 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.34; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20 – 19.7 – 17.4

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.46; Dừng lỗ: 19.3; Chốt lời: 19.7 – 20 – 20.3

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

 

Bình luận