Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 23/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch thứ 6 tuần trước, thị trường có những diễn biến trái chiều, một số mặt hàng tiếp tục giảm cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, riêng Khô đậu tương và Gạo tăng nhẹ.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1293.6, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm mạnh, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1318.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 1318; Dừng lỗ: 1325; Chốt lời: 1300 – 1280 – 1260

+ Bán dưới vùng giá: 1336; Dừng lỗ: 1344; Chốt lời: 1310 – 1285 – 1260

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 1253; Dừng lỗ: 1243; Chốt lời: 1270 – 1290 – 1310

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 353.3, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 363 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 363; Dừng lỗ: 366; Chốt lời: 355 – 350

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 346.5; Dừng lỗ: 343; Chốt lời: 355 – 361

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 57.49, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm mạnh, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 60.14 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 60.14; Dừng lỗ: 60.7; Chốt lời: 58 – 56 – 54

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 53.37; Dừng lỗ: 52.7; Chốt lời: 56 – 58 – 60

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 714.2, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 709.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 739; Dừng lỗ: 745; Chốt lời: 730 -720 – 710

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 709; Dừng lỗ: 702; Chốt lời: 720 -730 – 740

NGÔ:

– Đóng cửa tại 538.6, ngô phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 525.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 552; Dừng lỗ: 558; Chốt lời: 540 – 530

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 525; Dừng lỗ: 519; Chốt lời: 540 – 550

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.270, gạo phiên thứ 6 tuần trước sau khi về test hỗ trợ 13.160 không thành công đã tăng nhẹ trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.160 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.615; Dừng lỗ: 13.700; Chốt lời: 13.400 – 13.200

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.160; Dừng lỗ: 13.060; Chốt lời: 13.300 – 13.500

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.58, đường phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.36 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.7 – 19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.1; Chốt lời: 19.7 – 20.0 – 20.3

Bình luận