Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 21/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 21/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 21/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/09 cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế khi Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô và Đường đồng loạt nối tiếp đà giảm của phiên trước đó.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1262.4, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1274.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1274; Dừng lỗ: 1281; Chốt lời: 1260 – 1250 – 1240

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1240; Dừng lỗ: 1230; Chốt lời: 1250 – 1260 – 1270  

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 339.8, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 344 – 347.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 344 – 47.4; Dừng lỗ: 350; Chốt lời:  340 – 332     

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 330.3; Dừng lỗ: 328; Chốt lời: 337 – 345

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 54.87, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 55.70 sau đo giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 55.7; Dừng lỗ: 56.2; Chốt lời: 54.5 – 53.5 – 52.5 

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 52.11; Dừng lỗ: 51.5; Chốt lời: 53.5 – 54.5 – 55.5

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 700.6, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 696 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 715; Dừng lỗ: 720; Chốt lời: 707 – 700

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 696 ; Dừng lỗ: 690; Chốt lời: 705 – 712

NGÔ:

– Đóng cửa tại 521.6, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 517.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 537; Dừng lỗ: 542; Chốt lời: 530 – 525 – 520    

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 517; Dừng lỗ: 512; Chốt lời: 525 – 530 – 535     

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 18.86, đường phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 19.08 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.08; Dừng lỗ: 19.3; Chốt lời: 18.7 – 18.3 – 17.9

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 17.82; Dừng lỗ: 17.6; Chốt lời: 18.2 – 18.6 19

Bình luận