Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 17/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 17/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 17/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, thị trường có những diễn biến trái chiều khi Đậu tương, Khô đậu tương, Gạo, Đường  tăng nhẹ còn Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Ngô có sự điều chỉnh giảm cho thấy lực bán đã xuất hiện

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1376, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1387 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1387; Dừng lỗ: 1395; Chốt lời: 1370 – 1355 – 1340

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1331; Dừng lỗ: 1325; Chốt lời: 1340 – 1360 – 1380 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 359.4, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 356.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 371; Dừng lỗ: 374; Chốt lời: 365 – 360 – 355

+ Đối với Lệnh Mua:

Mua trên vùng giá: 351.4; Dừng lỗ: 350; Chốt lời: 360 – 365 – 370

Mua trên vùng giá: 356; Dừng lỗ: 354; Chốt lời: 360 – 365 – 370

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 63.29, dầu đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 62.90 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 66.51; Dừng lỗ: 67; Chốt lời: 65 – 64 – 63

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 62.9; Dừng lỗ: 62.5; Chốt lời: 64 – 65 – 66

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 760.4, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 780 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 780; Dừng lỗ: 785; Chốt lời: 760 -740

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 732; Dừng lỗ: 725; Chốt lời: 750 -770

NGÔ:

– Đóng cửa tại 564.6, ngô phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 560 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 589; Dừng lỗ: 595; Chốt lời: 575 – 565  

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 560; Dừng lỗ: 555; Chốt lời: 570 – 580  

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.550, gạo phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.385 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.385; Dừng lỗ: 13.300; Chốt lời: 13.60 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 20.03, đường phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.78 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 21.11; Dừng lỗ: 21.3; Chốt lời: 20.7 – 20.4 – 20.1 – 19.8

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.78; Dừng lỗ: 19.6; Chốt lời: 20.2 – 20.4 – 20.7  – 21

Bình luận