Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/09 cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế khi hầu hết các sản phẩm đều tăng mạnh trở lại. Riêng Khô đậu tương hôm qua tiếp tục giảm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1294.4, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1302.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1302; Dừng lỗ: 1310; Chốt lời: 1290 – 1280 – 1270

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1268; Dừng lỗ: 1260; Chốt lời: 1280 – 1290 – 1300

 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 339.6, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 343 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 343; Dừng lỗ: 345; Chốt lời:  338 – 332     

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 330.3; Dừng lỗ: 328; Chốt lời: 336– 342

 

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 58.37, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 59.48 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 59.48; Dừng lỗ: 60; Chốt lời: 58 – 57 – 56

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 55.72; Dừng lỗ: 55; Chốt lời: 57 – 58 – 59

 

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 712.2, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục tăng, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 701 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 733; Dừng lỗ: 740; Chốt lời: 723 – 713 – 703

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 701; Dừng lỗ: 695; Chốt lời: 710 – 720 – 730

 

NGÔ:

– Đóng cửa tại 533.4, ngô phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 527 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán:  Bán dưới vùng giá: 556; Dừng lỗ: 562; Chốt lời: 520 – 510 – 500 – 490

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 485; Dừng lỗ: 478; Chốt lời: 500 – 510 – 520 – 530

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.52, đường phiên hôm qua đóng cửa tăng mạnh so với phiên trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.15 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20 – 19.6 – 19.2

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.15; Dừng lỗ: 19; Chốt lời: 19.5 – 19.9 – 20.3

Bình luận