Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 16/08/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1373, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1387 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1387; Dừng lỗ: 1395; Chốt lời: 1370 – 1355 – 1340

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1331; Dừng lỗ: 1325; Chốt lời: 1340 – 1360 – 1380 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 357.6, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 360.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 360 – 363; Dừng lỗ: 365; Chốt lời: 355 – 350

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 351.4; Dừng lỗ: 344; Chốt lời: 355 – 360

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 63.72, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 62.90 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 66.51; Dừng lỗ: 67; Chốt lời: 65 – 64 – 63

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 62.9; Dừng lỗ: 62.5; Chốt lời: 64 – 65 – 66

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 762.2, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 780 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 780; Dừng lỗ: 785; Chốt lời: 760 -740

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 732; Dừng lỗ: 725; Chốt lời: 750 -770

NGÔ:

– Đóng cửa tại 568.2, ngô phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 560 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 589; Dừng lỗ: 595; Chốt lời: 575 – 565  

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 560; Dừng lỗ: 555; Chốt lời: 570 – 580  

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.530, gạo phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.385 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.385; Dừng lỗ: 13.300; Chốt lời: 13.60 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.95, đường phiên thứ 6 tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.67 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 21.11; Dừng lỗ: 21.3; Chốt lời: 20.7 – 20.4 – 20 – 19.7

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.67; Dừng lỗ: 19.5; Chốt lời: 20 – 20.3 – 20.6  – 21

Bình luận