Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 15/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 15/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 15/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/09 cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường khi Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô tăng trong khi Đậu tương, Khô đậu tương giảm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1282.4, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm nhẹ, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1302.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+  Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1302; Dừng lỗ: 1310; Chốt lời: 1290 – 1280 – 1270

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1268; Dừng lỗ: 1260; Chốt lời: 1280 – 1290 – 1300

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 341.8, khô đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 347.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 347.4; Dừng lỗ: 350; Chốt lời:  342 – 337     

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 336.1; Dừng lỗ: 333; Chốt lời: 341– 347

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 56.87, dầu đậu tương phiên hôm qua đã tăng trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 57.42 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 57.42 – 58; Dừng lỗ: 58.2; Chốt lời: 56 – 55 – 54 -53

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 52.13; Dừng lỗ: 51.5; Chốt lời: 54 – 55 – 56 – 57

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 700.6, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 709.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 709; Dừng lỗ: 718; Chốt lời: 700 – 692 – 685

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 682; Dừng lỗ: 675; Chốt lời: 690 – 698 – 705

NGÔ:

– Đóng cửa tại 520.2, ngô phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 534 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán:  Bán dưới vùng giá: 534; Dừng lỗ: 542; Chốt lời: 520 – 510 – 500 – 490

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 485; Dừng lỗ: 478; Chốt lời: 500 – 510 – 520 – 530

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 18.96, đường phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 19.50 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.50; Dừng lỗ: 19.70; Chốt lời: 19.2 – 18.9 – 18.6

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.47; Dừng lỗ: 18.35; Chốt lời: 18.8 – 19.1 – 19.4

 

Bình luận