Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 13/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 13/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 13/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến hàng hóa khi Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô, Đường đồng loạt tăng riêng Gạo thấp nhất trong 2 năm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1347, đậu tương phiên hôm qua sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến hàng hóa dẫn đến giá đậu tương tăng mạnh.

– Tuy nhiên, về cuối phiên giá đã giảm trở lại, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về tes hỗ trợ 1313 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1387; Dừng lỗ: 1395; Chốt lời: 1370 – 1350 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1313; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1350 – 1370 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 355.2, khô đậu tương phiên hôm qua sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến hàng hóa dẫn đến giá khô đậu tương tăng mạnh.

– Tuy nhiên, về cuối phiên giá đã giảm trở lại, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 346.5 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 360 – 363; Dừng lỗ: 365; Chốt lời: 355 – 350

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 346.5; Dừng lỗ: 344; Chốt lời: 353 – 360

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 62.25, dầu đậu tương phiên hôm qua sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến hàng hóa dẫn đến giá dầu đậu tương tăng mạnh, tuy nhiên về cuối phiên giá đã điều chỉnh giảm trở lại, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 63.22 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.22; Dừng lỗ: 63.8; Chốt lời: 62.5 – 61.5 – 60.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 60.35; Dừng lỗ: 59.8; Chốt lời: 61 – 62 – 63

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 753.4, lúa mỳ phiên hôm qua sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến hàng hóa dẫn đến giá lúa mì tăng mạnh.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 767 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 767; Dừng lỗ: 775; Chốt lời: 750 -740

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 732; Dừng lỗ: 725; Chốt lời: 750 -760

NGÔ:

– Đóng cửa tại 567, ngô phiên hôm qua sau khi USDA công bố Báo cáo sản lượng trồng trọt và Báo cáo cung cầu thì đã tác động tích cực đến giá dẫn đến giá ngô tăng mạnh.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 560 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 589; Dừng lỗ: 595; Chốt lời: 575 – 565    

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 560; Dừng lỗ: 555; Chốt lời: 570 – 580

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.525, gạo phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.385 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.385; Dừng lỗ: 13.300; Chốt lời: 13.60 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.54, đường phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.36 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.82; Dừng lỗ: 20; Chốt lời: 19.6 -19.4

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.36; Dừng lỗ: 19.2; Chốt lời: 19.6 -19.8

Bình luận