Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 12/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 12/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 12/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, Lúa mì ổn định, Đậu tương và Ngô tăng. Đường thô giảm sau khi lên mức cao nhất 4 năm ở phiên trước

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1347, đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1365.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1365; Dừng lỗ: 1370; Chốt lời: 1350 – 1335 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1313; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1345 – 1360

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 353.9, khô đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 346.5 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 360.6; Dừng lỗ: 363; Chốt lời: 355 – 350

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 346.5; Dừng lỗ: 344; Chốt lời: 353 – 360

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 62.22, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 63.22 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.22; Dừng lỗ: 63.8; Chốt lời: 62.5 – 61.5 – 60.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 60.35; Dừng lỗ: 59.8; Chốt lời: 61 – 62 – 63

 

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 727, lúa mỳ phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 720.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 738; Dừng lỗ: 744; Chốt lời: 730 – 720 – 710

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 709; Dừng lỗ: 702; Chốt lời: 720 – 727 – 737

NGÔ:

– Đóng cửa tại 556.2, ngô phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại sau những phien giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 560 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540 

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560  

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.430, gạo phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về lên test kháng cự 13.510 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.510; Dừng lỗ: 13.600; Chốt lời: 13.350 – 13.200

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.160; Dừng lỗ: 13.060; Chốt lời: 13.350 – 13.500

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.47, đường phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng mạnh trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về lên test kháng cự 19.82 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.82; Dừng lỗ: 20; Chốt lời: 19.5 – 19.2 – 18.9

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.76; Dừng lỗ: 18.5; Chốt lời: 19 – 19.3– 19.6

Bình luận