Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 11/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 11/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 11/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8 thị trường hàng hóa có những diễn biến trái chiều. Đậu tương, Kho đậu tương tăng trong khi Ngô giảm giá. Giá Đường tăng 6% cao nhất trong 4 năm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1348.2, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 19.82 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ:

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1357; Dừng lỗ: 1365; Chốt lời: 1340 – 1330 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1313; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1340 – 1350 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 357.5, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 354.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ:

+Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 371; Dừng lỗ: 374; Chốt lời: 365 – 360 – 355

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 354; Dừng lỗ: 351; Chốt lời: 360 – 365 – 370

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 61.19, dầu đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, sau phiên giảm mạnh trước đó, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 62.41 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 62.41; Dừng lỗ: 62.8; Chốt lời: 61.5 – 60.5 – 59.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 59.06; Dừng lỗ: 58.5; Chốt lời: 60 – 61 – 62

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 727, lúa mỳ phiên hôm qua sau khi về test hỗ trợ 709.4 không thành công đã tăng trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 738.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 738; Dừng lỗ: 744; Chốt lời: 730 – 720 – 710

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 709; Dừng lỗ: 702; Chốt lời: 720 – 727 – 737

NGÔ:

– Đóng cửa tại 549.2, ngô phiên hôm qua tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 560 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.485, gạo phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.340 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.340; Dừng lỗ: 13.250; Chốt lời: 13.600 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.59, đường phiên hôm qua đã tăng mạnh trở lại sau phiên giảm điều chỉnh trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về lên test kháng cự 19.82 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.82; Dừng lỗ: 20; Chốt lời: 19.5 – 19.2 – 18.9

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.76; Dừng lỗ: 18.5; Chốt lời: 19 – 19.3– 19.6

Bình luận