Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/09, Thị trường hàng hóa thế giới đã trải qua một phiên biến động rất mạnh. Đồng loạt các sản phẩm đều giảm cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, riêng Khô đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1270.4, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1285.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1285; Dừng lỗ: 1292; Chốt lời: 1260 – 1240

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1240; Dừng lỗ: 1242; Chốt lời: 1260 – 1280 

 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 337.9, khô đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 343.1 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 343; Dừng lỗ: 346; Chốt lời:  335 – 330      

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 330; Dừng lỗ: 327; Chốt lời: 335 – 340

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 56.19, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 57.42 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 57.42; Dừng lỗ: 58; Chốt lời: 56 – 55 – 54 -53

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 52.13; Dừng lỗ: 51.5; Chốt lời: 54 – 55 – 56 – 57

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 692.2, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán  đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 682.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 706; Dừng lỗ: 712; Chốt lời: 695 – 685

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 682; Dừng lỗ: 675; Chốt lời: 690 – 700

NGÔ:

– Đóng cửa tại 510, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 516.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán:  Bán dưới vùng giá: 516 Dừng lỗ: 521; Chốt lời: 505 – 495 – 485

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 485; Dừng lỗ: 478; Chốt lời: 495 – 505 – 515    

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.24, đường phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 19.44 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.44; Dừng lỗ: 19.60; Chốt lời: 19.10 – 18.8

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.74; Dừng lỗ: 18.5; Chốt lời: 19 – 19.3

 

Bình luận