Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 10/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, nhóm nông sản có những diễn biến trái chiều. Đậu tương, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Ngô điều chỉnh giảm và giảm mạnh. Trong khi đó Khô đậu tương, Gạo tăng nhẹ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1341.4, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1357.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1357; Dừng lỗ: 1365; Chốt lời: 1340 – 1330 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1313; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1340 – 1350

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 357.3, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 354.2 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 371; Dừng lỗ: 374; Chốt lời: 365 – 360 – 355

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 354; Dừng lỗ: 351; Chốt lời: 360 – 365 – 370

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 60.72, dầu đậu tương phiên hôm qua sau khi lên test kháng cự 62.41 không thành công đã giảm mạnh trở lại, cho thấy vùng giá này đang là kháng cự mạnh.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 61.21 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 61.21; Dừng lỗ: 61.6; Chốt lời: 60.5 – 60 – 59.5

+ Bán dưới vùng giá: 61.21; Dừng lỗ: 61.6; Chốt lời: 60.5 – 60 – 59.5

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 62.41; Dừng lỗ: 62.8; Chốt lời: 61.5 – 60.5 – 59.5

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 711.2, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng giá trước đó.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 723.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 723; Dừng lỗ: 730; Chốt lời: 710 – 700

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 698; Dừng lỗ: 692; Chốt lời: 710 – 720

NGÔ:

– Đóng cửa tại 550.2, ngô phiên hôm qua tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 540 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560

 

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.390, gạo phiên hôm qua tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.340 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.340; Dừng lỗ: 13.250; Chốt lời: 13.600 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

+ Đóng cửa tại 18.47, đường phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại, sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

+ Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 18.16 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.92; Dừng lỗ: 19.05; Chốt lời: 18.6 – 18.4 – 18.2

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.16; Dừng lỗ: 18; Chốt lời: 18.4 – 18.6– 18.8

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Bình luận