Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch thứ 6 tuần trước cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế khi hầu hết các mặt hàng đều tăng nhẹ, riêng Khô đậu tương, Ngô không có sự thay đổi nhiều.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1344.2, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1357.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1357; Dừng lỗ: 1365; Chốt lời: 1340 – 1330 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1313; Dừng lỗ: 1305; Chốt lời: 1330 – 1340 – 1350

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 355.8, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 359 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 359; Dừng lỗ: 362; Chốt lời: 352 – 348

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 346; Dừng lỗ: 342; Chốt lời: 353 – 358

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 61.81, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 63.24 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.24; Dừng lỗ: 63.80; Chốt lời: 62.00 – 61.00 – 60.00

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 59.06; Dừng lỗ: 58.50; Chốt lời: 60.00 – 62.00 – 63.00

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 719, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ trở lại, sau những phiên giảm giá trước đó. Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 723.4 sau đó giảm trở lại.

– Do tình hình khô hạn vẫn sẽ duy trì ở Nam Mỹ trong tuần tới và tiếp tục gây căng thẳng lên sự phát triển của lúa mì.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 723; Dừng lỗ: 730; Chốt lời: 710 – 700

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 698; Dừng lỗ: 692; Chốt lời: 710 – 720

NGÔ:

– Đóng cửa tại 555, ngô phiên thứ 6 tuần trước đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 560 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560

GẠO:

– Đóng cửa tại 13.320, gạo phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.340 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.810; Dừng lỗ: 13.900; Chốt lời: 13.600 – 13.400

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.340; Dừng lỗ: 13.250; Chốt lời: 13.600 – 13.800

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 18.68, đường phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng nhẹ, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 18.92 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.92; Dừng lỗ: 19.05; Chốt lời: 18.6 – 18.4 – 18.2

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.16; Dừng lỗ: 18; Chốt lời: 18.4 – 18.6– 18.8

 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Bình luận