Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 01/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 01/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 01/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/8 cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế khi các sản phẩm đồng loạt giảm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1292.4, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1312.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1337; Dừng lỗ: 1345; Chốt lời: 1320 – 1305 – 1290

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1284; Dừng lỗ: 1276; Chốt lời: 1300 – 1315 – 1330

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 345.6, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 349.7 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 349; Dừng lỗ: 352; Chốt lời: 347 – 344 – 341

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 340; Dừng lỗ: 337; Chốt lời: 344 – 347 – 350

 

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 58.75, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 60.02 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 61.44; Dừng lỗ: 61.8; Chốt lời: 60 – 59 – 58 – 57

+ Bán dưới vùng giá: 60.02; Dừng lỗ: 60.5; Chốt lời: 59 – 58 – 57

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 56.44; Dừng lỗ: 56; Chốt lời: 58 – 59 – 60

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 722.2, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 743.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 743; Dừng lỗ: 750; Chốt lời: 720 -700 – 680

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 679; Dừng lỗ: 670; Chốt lời: 690 – 715 – 740

NGÔ:

– Đóng cửa tại 534.2, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 545.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 545; Dừng lỗ: 550; Chốt lời: 535- 525 – 515

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 507; Dừng lỗ: 500; Chốt lời: 520 – 530 – 540

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.84, đường phiên hôm qua sau khi lên test kháng cự 21.32 không thành công đã giảm mạnh trở lại, cho thấy vùng giá này đang là kháng cự mạnh.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.48 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.75 – 19.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.48; Dừng lỗ: 19.25; Chốt lời: 19.8 – 20.0 – 20.2

Bình luận