Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 08/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 08/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 08/09/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09, giá một số mặt hàng đồng loạt giảm do đồng USD mạnh lên.

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1277, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 1270.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1312; Dừng lỗ: 1318; Chốt lời: 1290 – 1270

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1270; Dừng lỗ: 1262; Chốt lời: 1290 – 1310

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 337.8, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm trở lại, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 343.1 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 343 – 350; Dừng lỗ: 352; Chốt lời: 335 – 330

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 330; Dừng lỗ: 327; Chốt lời: 335 – 340

 

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 57.76, dầu đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau những phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 56.44 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 59.75; Dừng lỗ: 60.3; Chốt lời: 59 – 58 – 57

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 56.44; Dừng lỗ: 56; Chốt lời: 57 – 58 – 59

 

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 719.6, lúa mỳ phiên hôm qua đã điều chỉnh giảm trở lại sau những phiên tăng giá trước đó.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 733 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 733; Dừng lỗ: 738; Chốt lời: 725 – 720 – 715

+ Bán dưới vùng giá: 743; Dừng lỗ: 750; Chốt lời: 730 – 720  

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 715 ; Dừng lỗ: 708; Chốt lời: 730 – 740 

NGÔ:

– Đóng cửa tại 510.6, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 507 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 535; Dừng lỗ: 540; Chốt lời: 525 – 520 – 515 – 510  

+ Bán dưới vùng giá: 528; Dừng lỗ: 532; Chốt lời: 520 – 515 – 510      

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 507; Dừng lỗ: 500; Chốt lời: 515 – 520 – 525    

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.48, đường phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.34 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.65; Dừng lỗ: 19.8; Chốt lời: 19.45 – 19.35

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.34; Dừng lỗ: 19.20; Chốt lời: 19.55 – 19.65

 

Bình luận