Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 06/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 06/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 06/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế khi hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông sản đều tăng nhẹ, riêng Dầu đậu tương, Lúa mỳ tiếp tục giảm và Đường sau khi về test hỗ trợ không thành công đã tăng mạnh trở lại.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 1335.6. Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1351 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1351; Dừng lỗ: 1358; Chốt lời: 1335 – 1325 – 1315

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1308; Dừng lỗ: 1300; Chốt lời: 1325 – 1335 – 1345

KHÔ ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 355.5. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 359 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 359; Dừng lỗ: 362; Chốt lời: 355 – 350 – 345

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 343; Dừng lỗ: 340; Chốt lời: 348 – 353 – 358

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 61.47. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 62.38 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 63.26; Dừng lỗ: 63.80; Chốt lời: 62.00 – 61.00 – 60.00

+ Bán dưới vùng giá: 62.38; Dừng lỗ: 62.80; Chốt lời: 61.00 – 60.00 – 59.00

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 59.06; Dừng lỗ: 58.50; Chốt lời: 60.00 – 62.00 – 63.00

LÚA MỲ: Đóng cửa phiên hôm qua tại 712.6. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 723.4 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 723; Dừng lỗ: 730; Chốt lời: 710 – 700

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 698; Dừng lỗ: 692; Chốt lời: 710 – 720

NGÔ: Đóng cửa phiên hôm qua tại 555.6. Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lê test kháng cự 560 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540

+ Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560

GẠO: Đóng cửa phiên hôm qua tại 13.285. Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 13.340 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.340; Dừng lỗ: 13.440; Chốt lời: 13.200 – 13.100

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.025; Dừng lỗ: 12.950; Chốt lời: 13.200 – 13.300

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 18.62. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 18.73 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.73; Dừng lỗ: 18.85; Chốt lời: 18.4 – 18.1 – 17.8

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 18.16; Dừng lỗ: 18; Chốt lời: 18.4 – 18.55– 18.7

Bình luận