Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 02/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 02/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 02/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/09 cho thấy lực bán vẫn tiếp tục đang chiếm ưu thế khi các sản phẩm đồng loạt giảm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1277.6, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1294.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 1312; Dừng lỗ: 1318; Chốt lời: 1290 – 1270 – 1250

+ Bán dưới vùng giá: 1294; Dừng lỗ: 1300; Chốt lời: 1280 – 1260 – 1240

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1240; Dừng lỗ: 1230; Chốt lời: 1260 – 1280 – 1300

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 343.5, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 349.7 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 349; Dừng lỗ: 352; Chốt lời: 347 – 344 – 341

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 340; Dừng lỗ: 337; Chốt lời: 344 – 347 – 350

 

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 58.75, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 56.44 sau đó tăng trở lại.

 

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 59.2; Dừng lỗ: 59.8; Chốt lời: 58 – 57

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 56.44; Dừng lỗ: 56; Chốt lời: 58 – 59

 

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 714.2, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 679 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 728; Dừng lỗ: 735; Chốt lời: 715 -770 – 680

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 679; Dừng lỗ: 670; Chốt lời: 690 – 710 – 725

NGÔ:

– Đóng cửa tại 522.6, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 507 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 535; Dừng lỗ: 540; Chốt lời: 535- 520 – 515 – 510

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 507; Dừng lỗ: 500; Chốt lời: 515 – 520 – 525 – 530

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.67, đường phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.48 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.75 – 19.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.48; Dừng lỗ: 19.25; Chốt lời: 19.8 – 20.0 – 20.2

Bình luận