Nhận định xcu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 05/08/2021

Nhận định xcu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 05/08/2021
Nhận định xcu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 05/08/2021

Phiên giao dịch hôm qua có những diễn biến trái chiều khi Đậu tương, Khô đậu tương điều chỉnh tăng nhẹ. Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Ngô, Gạo giảm nhẹ và Đường của nhóm nguyên liệu công nghiệp điều chỉnh giảm cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 1332. Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1336.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1336; Dừng lỗ: 1345; Chốt lời: 1300 – 1280 – 1260

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1252; Dừng lỗ: 1242; Chốt lời: 1280 – 1300 – 1320

KHÔ ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 351.5. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 343 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 360; Dừng lỗ: 362; Chốt lời: 355 – 350 – 345

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 343; Dừng lỗ: 340; Chốt lời: 350 – 355 – 360

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 62.32. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 63.24 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.26; Dừng lỗ: 63.80; Chốt lời: 62.00 – 61.00 – 60.00

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 59.06; Dừng lỗ: 58.50; Chốt lời: 60.00 – 62.00 – 63.00

LÚA MỲ: Đóng cửa phiên hôm qua tại 717.2. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 711.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 768; Dừng lỗ: 775; Chốt lời: 740 – 730 – 720

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 711; Dừng lỗ: 705; Chốt lời: 730– 745 – 760

NGÔ: Đóng cửa phiên hôm qua tại 545.6. Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 540 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 560; Dừng lỗ: 566; Chốt lời: 550 – 540

Đối với Lệnh Mua:: Mua trên vùng giá: 540; Dừng lỗ: 533; Chốt lời: 550 – 560

 

GẠO: Đóng cửa phiên hôm qua tại 13.195. Nhận định gạo phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 13.025 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 13.340; Dừng lỗ: 13.440; Chốt lời: 13.200 – 13.100

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 13.025; Dừng lỗ: 12.950; Chốt lời: 13.200 – 13.300

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG: Đóng cửa phiên hôm qua tại 17.93. Nhận định phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 17.78 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ
+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 18.73; Dừng lỗ: 19; Chốt lời: 18.4 – 18.1 – 17.8

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 17.78; Dừng lỗ: 17.6; Chốt lời: 18.1 – 18.4 – 18.7

Bình luận