Nhận định thị trường Cà phê phiên giao dịch ngày 08/11/2022

Nhận định thị trường Cà phê phiên giao dịch ngày 08/11/2022
Nhận định thị trường Cà phê phiên giao dịch ngày 08/11/2022

TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

ARABICA: Cà phê Arabica phiên hôm qua biên độ giao dịch 11.1, đóng cửa giảm tại mức giá 170.55, -5.2 (-2.96%)

PTKT:  Dự kiến hôm nay Arabica mở cửa có khả năng giảm về mức 168. Giá chạm quanh vùng hỗ trợ 168 – 166.45 tùy lực thị trường có khả năng tăng điều chỉnh trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

– Kháng cự ngắn: 00 – 198.55

– Hỗ trợ ngắn: 45 – 157.25

– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm sau đó Tăng điều chỉnh.

KHUYẾN NGHỊ: 

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 190; Dừng lỗ: 195; Chốt lời: 186 – 182

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 170; Dừng lỗ: 165; Chốt lời: 177 – 180

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÀ PHÊ ARABICA KỲ HẠN THÁNG 12/2022

 

 

TỔNG QUAN VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

ROBUSTA: Cà phê Robusta phiên hôm qua biên độ giao dịch 49, đóng cửa giảm tại mức giá 1851, -18 (-0.96%)

PTKT: 

Dự kiến phiên hôm nay Robusta mở cửa giá giảm về mức 1834. Giá chạm quanh vùng hỗ trợ 1834 –  1813 tùy lực thị trường có khả năng tăng điều chỉnh trước khi xác định xu hướng tiếp theo

– Kháng cự ngắn: 1882 – 2035

– Hỗ trợ ngắn: 1834 – 1750

– Xu hướng ưu tiên: Xu hướng Giảm sau đó Tăng điều chỉnh

KHUYẾN NGHỊ:

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá 1900; Dừng lỗ: 1935; Chốt lời: 1865 – 1850

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1810; Dừng lỗ: 1750; Chốt lời: 1835 – 1880

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÀ PHÊ ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 01/2023

Bình luận