Nhận đinh Ngô phiên giao dịch ngày 08/10/2021

Nhận đinh Ngô phiên giao dịch ngày 08/10/2021
Nhận đinh Ngô phiên giao dịch ngày 08/10/2021

NGÔ:

– Đóng cửa tại 534, ngô phiên hôm qua sau khi về test hỗ trợ 532.2 không thành công đã tăng trở lại, cho thấy vùng giá này đang hỗ trợ tốt cho giá.

=> Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 532.2 sau đó tăng trở lại

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 554; Dừng lỗ: 560; Chốt lời: 547 – 540 – 533   

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 532; Dừng lỗ: 527; Chốt lời: 540 – 545 – 550    

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NGÔ KỲ HẠN THÁNG 12 

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

 

 

Bình luận