Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 22/02/2022

Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 22/02/2022
Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 22/02/2022

TIN TỨC TÀI CHÍNH
• Vào thứ Sáu, hàng hóa nông nghiệp của Tập đoàn CME kết thúc gần mức cao hàng ngày.
• Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 cao hơn 4¼ ¢ ở mức 6,54 USD.
• Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 9 ½ ¢ ở mức 16,01 USD.
• Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn 1 ¢ ở mức $ 7,97.
• Giá bột đậu nành kỳ hạn tháng 3 giảm 1,30 USD / tấn ngắn ở mức 447,90 USD.
• Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 0,76 ¢ ở mức 67,57 ¢ / pound.
• Ở các thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô thấp hơn 0,30 USD / thùng ở mức 91,46 USD,
đô la Mỹ cao hơn và Dow Jones Industrials thấp hơn 80 điểm (-0,24%) ở mức 34,231.
• Hôm thứ Sáu, các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo doanh số 198.000 tấn đậu nành để giao
đến các điểm đến không xác định. Trong tổng số đó, 66.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp
thị 2021/2022 và 132.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2022/2023

I. Tổng quan thj trường

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1603.4, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng giảm. Xu hướng hiện tại tăng điều chỉnh.
=> Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên tets kháng cự 1634.2 sau đó giảm trở lại. Nếu giá vượt được kháng cự này sẽ tiếp tục tăng hướng lên mức 1681.6. Nếu giá không vượt được sẽ giảm về lại hỗ trợ 1585.4, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
+ Kháng cự ngắn: 1634.2
+ Hỗ trợ ngắn: 1585.4
– Xu hướng ưu tiên: Tăng giá sau đó giảm điều chỉnh

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1634; Dừng lỗ: 1640; Chốt lời: 1620 – 1605 – 1590

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1585; Dừng lỗ: 1575; Chốt lời: 1600 – 1615 – 1630

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 5/2022

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 445.7, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.
– PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng giảm. Xu hướng hiện tại tăng điều chỉnh.
=> Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 445 sau đó tăng trở lại. Nếu giá phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 436.3. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 453.3, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
+ Kháng cự ngắn: 453.3
+ Hỗ trợ ngắn: 445
– Xu hướng ưu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng giá

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 453; Dừng lỗ: 455; Chốt lời: 448 – 445

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 445; Dừng lỗ: 442; Chốt lời: 450 – 453

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 5/202

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 67.61, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng trở lại, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

PTKT: Xu hướng chính đang là xu hướng giảm. Xu hướng hiện tại tăng điều chỉnh.

=> Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 67.50 sau đó tăng trở lại. Nếu giá phá qua hỗ trợ này sẽ về lại mức 66.39. Nếu giá không phá được sẽ tăng hướng lên kháng cự 70.50, trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
+ Kháng cự ngắn : 70.50
+ Hỗ trợ ngắn: 67.50
+ Xu hướng ưu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng giá

KHUYẾN NGHỊ

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 70.5; Dừng lỗ: 71; Chốt lời: 69 – 68

– Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 67.5; Dừng lỗ: 67; Chốt lời: 69 – 7

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 5/202

Bình luận