Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/10/2021

Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/10/2021
Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 19/10/2021

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1221.4, đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1232 sau đó giảm trở lại.

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1232; Dừng lỗ: 1240; Chốt lời: 1210 – 1200 – 1190  

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 1210; Dừng lỗ: 1202; Chốt lời: 1220 – 1230 (Lệnh ngắn)

+ Mua trên vùng giá: 1184; Dừng lỗ: 1170; Chốt lời: 1210 – 1220 – 1230    

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11

 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG :

– Đóng cửa tại 317.9, khô đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 324.7 sau đó giảm trở lại. 

– Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 7; Dừng lỗ: 326; Chốt lời: 320 – 316 – 312       

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 314.5; Dừng lỗ: 312; Chốt lời: 319 – 324 (Lệnh ngắn)

+ Mua trên vùng giá: 311.1; Dừng lỗ: 309; Chốt lời: 316 – 320 – 325

 BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 62.02, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục tăng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự  63.76 sau đó tăng trở lại.

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 76; Dừng lỗ: 64.3; Chốt lời: 62 – 61 – 60 – 59

Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 61; Dừng lỗ: 60.5; Chốt lời: 62 – 63 (Lệnh ngắn) 

+ Mua trên vùng giá: 58.82; Dừng lỗ: 58.2; Chốt lời: 60 – 61 – 62 – 63  

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU KỲ HẠN HẠN THÁNG 12

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

Bình luận