Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 11/10/2021

Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 11/10/2021
Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 11/10/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/10 thứ 6 tuần trước cho thấy  lực bán đang chiếm ưu thế khi đồng loạt các sản phẩm nhóm Nông sản đều giảm riêng Đường Nhóm Nguyên liệu công nghiệp tiếp tục tăng mạnh.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1243, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước sau khi lên test kháng cự 1261.2 không thành công đã giảm trở lại, cho thấy vùng giá này đang là kháng cự mạnh.

=> Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1261.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1261; Dừng lỗ: 1270; Chốt lời: 1240 – 1215 – 1190  

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1184; Dừng lỗ: 1170; Chốt lời: 1200 – 1230 – 1260   

 BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 318.7, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 324.7 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 324.7; Dừng lỗ: 326; Chốt lời: 320 – 316 – 312       

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 311.1; Dừng lỗ: 309; Chốt lời: 316 – 320325

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 61.51, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy lực bán đã xuất hiện.

=> Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 60.08 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 63.76; Dừng lỗ: 64.2; Chốt lời: 63 – 62 – 61 – 60

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 60.08; Dừng lỗ: 59.5; Chốt lời: 61 – 62 – 63  

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

Bình luận