Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 04/10/2021

Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 04/10/2021
Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 04/10/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10 thứ 6 tuần trước Đậu tương, Khô đậu tương, Đường giảm khi Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô tăng trở lại.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1246.4, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1261 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1261; Dừng lỗ: 1270; Chốt lời: 1230 – 1210 – 1190  

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1184; Dừng lỗ: 1170; Chốt lời: 1210 – 1235 – 1260   

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 326.9, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 323.6 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 331; Dừng lỗ: 333; Chốt lời:  327 – 324     

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 323; Dừng lỗ: 321; Chốt lời: 327 – 330

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 58.82, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng,  nối tiếp đà tăng của phiên trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 57.02 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 61.29; Dừng lỗ: 61.8; Chốt lời: 60 – 59 – 58 – 57

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 57.02; Dừng lỗ: 56.5; Chốt lời: 58 – 59 – 60 – 61  

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

 

Bình luận