Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 01/11/2021

Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 01/11/2021
Nhận định Đậu tương phiên giao dịch ngày 01/11/2021

TIN TỨC

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10 thứ 6 tuần trước cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế khi Nhóm Nông sản đồng loạt tăng riêng Đường giảm

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN.

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1249.4, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1271.2 sau đó giảm điều chỉnh.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1271; Dừng lỗ: 1280; Chốt lời: 1250 – 1230

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1228; Dừng lỗ: 1220; Chốt lời: 1250 – 1270

 BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 01

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 332.6, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

=> Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 336.2 sau đó giảm điều chỉnh.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 336.2; Dừng lỗ: 339; Chốt lời: 332 – 329      

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 328.7; Dừng lỗ: 326; Chốt lời: 333 – 336

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 61.27, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần đã điều chỉnh tăng trở lại sau những phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đã xuất hiện.

=> Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 62.04 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 62.04; Dừng lỗ: 62.5; Chốt lời: 61 – 60 – 59

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 58.82; Dừng lỗ: 58.3; Chốt lời: 60 – 61 – 62

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12

 

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Địa chỉ: 499A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: 02693 720 888 – 0287 7777 859

Website: https://www.anlocgroup.vn

Mở tài khoản: https://motaikhoan.anlocgroup.vn/?ref=oct21

Tài khoản Khách hàng: https://portal.anlocgroup.vn/login

Tin tức hàng hóa: https://tintuc.anlocgroup.vn/

Bình luận