Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 30/08/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 30/08/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 30/08/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1323.2, đậu tương phiên thứ 6 tuần trước tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1379 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1379; Dừng lỗ: 1390; Chốt lời: 1360 – 1340 – 1320

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1310; Dừng lỗ: 1300; Chốt lời: 1330 – 1350 – 1370 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 352.4, khô đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã giảm điều chỉnh giảm trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 351.8 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

–  Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 365.9; Dừng lỗ: 367; Chốt lời: 361 – 357 – 353

– Đối với Lệnh Mua:

+ Mua trên vùng giá: 351.8; Dừng lỗ: 350; Chốt lời: 355 – 360 – 365

+ Mua trên vùng giá: 347.8; Dừng lỗ: 345; Chốt lời: 355 – 360 – 365

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 60.34, dầu đậu tương phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 61.33 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 61.33; Dừng lỗ: 61.8; Chốt lời: 60 – 59

+  Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 58.55; Dừng lỗ: 58; Chốt lời: 60 – 61

LÚA MỲ:

– Đóng cửa tại 732.4, lúa mỳ phiên thứ 6 tuần trước đã điều chỉnh giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng giá trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 753 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 753; Dừng lỗ: 760; Chốt lời: 740 -730

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 723; Dừng lỗ: 715; Chốt lời: 730 -740 – 750

NGÔ:

– Đóng cửa tại 553.6, ngô phiên thứ 6 tuần trước đã tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 577.6 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 577; Dừng lỗ: 585; Chốt lời: 560 – 550 

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 546; Dừng lỗ: 538; Chốt lời: 560 – 570

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 20.04, đường phiên thứ 6 tuần trước đã tăng trở lại sau phiên giảm giá trước đó, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 20.30 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 20.3; Dừng lỗ: 20.5; Chốt lời: 20.0 – 19.75 – 19.5

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.48; Dừng lỗ: 19.25; Chốt lời: 19.8 – 20.0 – 20.2

Bình luận